Bursa İl Milli Eğitim Müdürüne Karne Töreni‏

Anasayfa - Haziran 16, 2016 2:58 pm A A

Eğitim İş Bursa Şubesi olarak, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili olan Veli Sarıkaya’nın yıl sonu karnesini verdik. Bir önceki yıl başarısız bulmuş sınıf tekrarı yapmasına karar vermiştik. Bu sene yaptığımız değerlendirmede de kendisini özellikle DEMOKRATİK, ÇAĞDAŞ, BİLİMSEL VE LAİK EĞİTİM çerçevesinde başarısız bulduk. Sınıf tekrarı hakkı olmadığı için kendisinden önceki başarısız yöneticiler gibi havuza gitmesi gerektiğine karar verdik

Yarın 2015- 2016 eğitim öğretm yılının son günü. Ülke genelinde 18 milyon öğrenci, Bursa’da 590.000 öğrenci 1 yıllık çalışmalarının değerlendirildiği karnelerini alacaklar.
Biz de öğretmenler olarak ilimizdeki eğitimin 1 yılını değerlendirerek eğitimin sorumlusu olan Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Veli SARIKAYA’ya yıl sonu için karnesini hazırladık.
Öncelikle şunu belirtelim. Sayın Sarıkaya Bursa’daki 2. Görev yılını tamamlamış olmasına rağmen hala 1. sınıftadır. Geçen yıl sergilediği başarısız çalışmalar nedeniyle biz öğretmenler olarak kendisini sınıfta bırakmış ve sınıf tekrarına karar vermiştirk.
1. Bursa’nın madde bağımlılığı konusunda alarm verdiğini hepimiz görüyoruz. Yapılan bir araştırma maddeye başlayanların çoğunlukla 15 yaş dolayında başladığını tespit etmiştir. Bu da okul yaşlarına denk gelmektedir. Ancak İl Milli Eğitim Müdürlüğü 600.000 öğrencinin bulunduğu kentimizde 1 yılda yalnızca 95.000 öğrenciye ulaşmış ve göstermelik seminerlerle yetinmiştir.
Eğitim ortamlarındaki en büyük risklerden birisi okul güvenliğidir. Bazı okullarımız dışarıdan gelecek tehlikelere karşı güvenllik görevlisi temin etme ya da kartlı geçiş sistemi kurmak gibi önlemler alırken bir çok okulumuz yol geçen hanı gibidir. Bu nedenle geçtiğimiz yıl bir çok okulda öğretmene ve öğrenciye saldırı olayları yaşanmıştır. Bu nedenle sayın SARIKAYA’yı “MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ve OKUL GÜVENLİĞİ” alanında başarısız bularak 0 veriyoruz.

2. 3 Hepinizin bildiği üzere 2014’de bir kanun değişikliğiyle okul yöneticilerinin büyük çoğunluğu görevden alınarak yerlerine yandaş sendika üyeleri torpille görevlendirildi. Bu yıl da yapılan sözlü sınavda yalnızca yandaş sendika üyelerine müdürlüğe yetecek puanlar verilmiş, diğer daylar yandaş olmadıkları için elenmiştir. Bursa’da okullar kariyer ve liyakat gözardı edilerek şaibeli mülakatlarla yandaş müdürlere telim edilmiştir.
Bu nedenle sayın Veli SARIKAYA’ya “KARİYER ve LİYAKATI ÖNEMSEME” den 0 veriyoruz. “ŞABELİ MÜLAKAT – YANDAŞ ATAMA “ konusundaki başarısından dolayı da 5 veriyoruz.

3. (4) Eğitimde planlama ilk ve en önemli aşamadır. Başarı ancak doğru planlama ile gelir. Bu yıl hatalı planlama nedeniyle Bursa’da 1000’in üzerinde öğrenci gideceği lise bulamadı ve açık liseye yönlendirildi. Ekim ayı sonunda liselerde sınıf mevcutları 40’a çıkarılarak öğrenciler okullara yerleştirildi. Kent merkezinde derslik ve okul yapımları planlı bir şekilde yürütülmediği için erkez ilçelerde sınıf mevcutları açıcından büyük farklar oluştu. Bu plansılık nedeniyle “ EĞİTİM PLANLAMASI” konusundan 0 vermek durumunda kalıyoruz.

4. (5) Bursa’da eğitimde ortaya çıkan verilere ulaşmak için apmış olduğumuz tüm bilgi edinme başvuruları geri çevrilmiştir.Derslik sayısı, öğrenci sayısı, öğretmen sayısı gibi en temel veriler bile “ellerinde olmadığı” gerekçesiyle gizlenmiştir. Bir çok ilde müdürlük sözlü sınavları liste halinde yayınlanırken Bursa’da bu sonuçlar Veli Sarıkaya’nın özel tasarrufuyla açıklanmamış, bu yolla yarattıkları haksızlığın ortaya çıkması gizlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle “BİLGİ PAYLAŞIMI ve ŞEFFAFLIK” konularından da başarısız buluyor ve kendilerine 0 veriyoruz.

5. (6) Demokratik kitle örgütleri demokrasinin sigortasıdır. Sendikalar toplum adına ve halk yararına çalışan oluşumlardır. Ancak Bursa’da eğitim, sendikal çalışmalara tahammülsüz bir müdür eliyle yönetilmektedir. Sendikal çalışmaları mahkemelerle, müfettişlerle, disiplin cezalarıyla engellemeye çalışan Veli SARIKAYA’nın demkrasiyi hala öğrenemediğini görüyor ve “DEMOKRASİYİ ÖZÜMSEME” konusundan da 0 veriyoruz.

6. (7) Eğitim tek başına bir bilim dalıdır ve diğer bilimsel disiplinler gibi sürekli gelişme gösterir. Bilimi referans alarak eitim yapması gereken okullardan bilim kovulmuştur. Laboratuvar, kütüphane gibi birimleri kapatılan okullar bir takım vakıf ve derneklerin ğitim merkezi haline getirilmiştir. Geçtiğimi 1 yıl içinde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ygulanan sanatsal, kültürel ve bilimsel proje sayısı da 45 ‘de kalmıştır. Bu tabloya göre “EĞİTİMDE BİLİMDEN YARARLANAM” dan da 0 veriyoruz.

7. (8) İl milli Eğitim Müdür Vekili Veli SARIKAYA geçtiğimiz 1 yıl boyunca ortalarda hiç görünmemiştir. Kamuoyunun önüne çıkıp çalışmalarını anlatmaktan kaçınmış, basında aracılığıyla da bilgilendirmeler yapmamıştır. İlimizde eğitim alanında yaşanan bir takım kandal düzeyindeki olumsuzluklar hakkında da auoyuna bilgilendirme yapmaktan kaçınmıştır. Bu haliyle viddi bir özgüven sorunu yaşadığını düşündüğümüz SARIKAYA’ya “ÖZGÜVEN” değerlendirmesinden de 0 veriyoruz.

8. (9) Son yıllarda eğitimciler idari baskıyı ve tasfiyeyi yoğun bir şekilde yaşamaktadır. Görevden almaların, sürgünlerin, zorunlu yer değiştirmelerin, disiplin cezalarının büyük çoğunluğu ukuksuz bir şekilde gerçekleşmiştir. Yargı kararlarını uygulamayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü aleyhinde açılan davaların 2014 yılında %75 ini kazanırken, geçtiğimiz yıl açılan davaların alnızca %462sını kazanmış, %54’ünü de kaybetmiştir. Bu haliyle haktan- hukuktan giderek daha fazla uzaklaşan Veli SARIKAYA’ya “HUKUKA SAYGI” konusundan da 0 veriyoruz.

9. (10) Bursa’da eğitim, “nitelikli eğitim” derdi olan bir İl Müdürü tarafından yönetiliyor olsaydı sorunların tespiti ve farklı bakış açıları için sürekli alanda olan sendikalardan görüş alınırdı. Geçtiğimiz 1 yıl boyunca kendilerine ve temsil ettikleri politik akıma muhalif olduğunu düşündükleri sendikalarla hiç görüşmeyen, görüşme taleplerine de olumsuz yanıt veren Veli SARIKAYA andaş sendikanın bir çok etkinliğinde boy göstermiş, ek yönlü ve faydacı yönlendirmeler almış, hatalı beslenmiştir. Önümüzdeki yıl yandaş sendikanın etkinliklerine daha fazla zaman ayıracağını gördüğümüz Sayın Sarıkaya’ya “SENDİKALARLA İLETİŞİM” den 0; “YANDAŞ SENDİKA İLE İLETİŞİM” den de 5 veriyoruz.

10. (11) Okullarımızda kaynak yetersizliği bahane gösterilerek bütün ihtiyaçlar velilerin sırtına yüklenmiştir. Velilerden zorla alınan paralarla dönen okulların altyapı ihtiyacı için önümüzdeki yıl yalnızca 100.000 TL bütçe ayrılmıştır. Bu haliyle okulları kaderine terk eden ve velilerin ceplerini adres gören Sayın SARIKAYA’ya “OKULLARIN ALTYAPI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ” konusundan da 0 vermek zorunda kalıyoruz.

11. (12) Son yıllarda siyasal iktidarın yönlendirilmesiyle imam hatip okulları gözde okullar haline getirilmiştir. Yıllarca yıkık-dökük halde eğitim yapılan okul binaları, imam hatipe dönüştürülmeden önce büyük kaynaklar ayrılarak yenilenmektedir. Hizmetli, memur ihtiyaçlarının karşılanmasında da öncelik verilen imam hatipler diğer okullardan üstün tutulmakta, binaları makyajlanmakta, ihtiyaçlarına öncelik verilerek ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. Çocuklarını imam hatipe göndermek isteyen velilerin talebi dikkate alınmakta, diğer velilerin talepleri görezden gelinmektedir. Okullara hizmet götürme konusunda açıkça ayrımcılık yapan Sayın SARIKAYA’ya “OKULLARARASI AYRIMCILIK” konusundaki başarısından dolayı 5 veriyoruz.

12. (13) Bursa’da 2000’in üzerinde okul ve kuruma ait toplam 998 okul binası bulunmakatdır. Sağlıklı bir okul ortamı için temizlik şarttır. Ancak bu 998 okulun tamamı yeteri kadar temiz olması gerekirken Bursa’da beyaz bayrak alan okul sayısı sadece 298’dir. Beslenme dostu okul sayısı ise sadece 73’tür. Okulların içinde bulunduğu bu acı tablo nedeniyle Sayın SARIKAYA’ya “TEMİZLİK ve DÜZEN” konusundan da 0 veriyoruz.

13. (14) Bursa ülke genelinde yapılan sınavlardan son yıllarda adından hiç söz ettirememiştir. Ortaya çıkan başarısızlığa rağmen TEOG-LYS-YGS gibi sınavlara hazılrık için açılan yetiştirme kurslarına katılım oranları Ortaokullarda %37, Liselerde ise sadece %27 olmuştur. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 5. Sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilerin başarı puanlarını arttırmak için proje hazırlamış, bu proje için ön görülen toplam 38.000 TL’lik bütçede Bilim Adamları – Kelime Dağarcığı – Eser Yazar Eşleştirme- Türk Halk Kültürü bilgi yarışmalarına 1000’er TL bütçe ayırırken, Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması’na 20.000 TL bütçe ayırmıştır.
Bu yıl ilkokullarda okullaşma oranı %95’e gerilemiş, okul öncesinde 5 yaş grubu okullaşma oranı %60’da kalmıştır. Okul öncesi ve ilkokullarda ollaşma oranını arttırmak için yalnızca 10.000 TL bütçe ayıran müdürlük; Değerlerimle Yaşıyorum Projesi için 35.000 TL bütçe planlamıştır.
İlimizde akadeik başarıya rastlamadığmız gibi, spor alanında da başarıdan söz etmek mümkün olmamaktadır. Bursa’da öğrencilerimizin yalnızca %5’i spor müsabakalarına katılmakta, katılanların da ancak 1/3’i derece almaktadır.
Bursa’da eğitimi yönetenlerin göğsünü kabartan birincilik haberi Ankara- Kızılcahama’da yapılan bir yarışmadan gelmiştir. Bursa’mız Arapça Çocuk Şarkıları yarışmasında Türkiye birincisi olmuştur.
Tüm bu göstergeler ışığında Sayın SARIKAYA’ya “BAŞARIYI ARTTIRMA” konusundaki başarısızlığı nedeniyle 0 veriyoruz.

14. (15) Önceki yıl %2,78 olan özel okul öğrenci sayısı bu yıl iki kat artarak % 5.5 ‘e yükselmiştir. Başarısız yönetim performansı, plansılık ve devlet okullarında yaratılan nitelikli eğitim sorunu zel okullara geçişi hızlandırmıştır. Bu kasıtlı çalışmalarla eğitimin özelleşmesine büyük katkılar veren Sayın SARIKAYA’ya “EĞİTİMİ ÖZELLEŞTİRME ve TİCARİLEŞTİRME” konuundan da 0 veriyoruz.

15. (16) Geçtiğimiz yıl ilimize atanan 950 aday öğretmen, yandaş sendika tarafından müdür odalarında baskı altına alınmış ve büyük çoğunluğu yandaş sendikaya üye yapılmıştır. Sorumluluğundaki personeli koruyamayan ve yandaş sendikanın baskılarına göz yuman Veli SARIKAYA’ya “PERSONELİ KORUMA” konusundan da 0 veriyoruz.

16. (17) Bursa’da 17 ilçede 2000’den fazla okul ve kurumda eğitim yapılmaktadır. İl Milli Eğitimde, İlçe Milli Eğitimlerde ve Okullarda yöneticilerin belirlenmesinde Veli SARIKAYA’nın tasarrufları mevcuttur. Ortaya çıkan bu başarısızlık Sayın SARIKAYA’nın çalışma arkadaşı seçmedeki başarısızlığından da kaynaklanmaktadır. Bu nedenle çalışma arkadaşlarını iyi seçemediği için “ARKADAŞ SEÇME” konusundan da başarısız bularak 0 veriyoruz.

17. Bursa’da eğitimin içinde bulunduğu acı tablo apaçık görünürken Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sayfasında başarılar anlatılmaktadır. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Veli SARIKAYA her bulduğu fırsatta ne kadar başarılı olduğunu anlatmakta, Bursa’da herşeyin yolunda gittiğini ifade etmektedir. Bilgileri gizleyen, gerçekleri kaçıran ve sürekli olmayan bir başarıdan bahseden Sayın SARIKAYA’nın anlattıklarını ancak hayal ürünü masallar olarak görüyoruz. Bu kadar başarılı bir şekilde masal anlatıyor olmasından dolayı “MASAL ANLATMA” konsundan da 5 veriyoruz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Anasayfa - 2:58 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

 • 01
  KAMU ÇALIŞANI KADINLARIN SORUNLARININ TESPİTİ ANKETİ
  Ülkemizde eşitlikçi olmayan, cinsiyetçi uygulamaların, kadına yönelik şiddetin artması nedeniyle Eğitim-İş Sendikası Genel Merkez koordinasyonunda oluşturulan Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gündemiyle toplandı. Toplantıda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik olarak gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin planlaması yapıldı. Bu çerçevede hazırlanmış olan ankete katılmanız, kadınların sorunlarının tespiti açısından büyük önem arz etmektedir.  […]
 • 02
  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Şubat 1933 tarihinde okunan Bursa Nutku’nun 88. Yılını, Atatürk Evi önünde gerçekleştirdiğimiz tören ile andık.
  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Şubat 1933 tarihinde okunan Bursa Nutku’nun 88. Yılını, Atatürk Evi önünde gerçekleştirdiğimiz tören ile andık. Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Sayın Nedret Yayla tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılırken, Bursa Nutku, Şube Başkanımız Yeliz Toy tarafından okundu.   Bu yazıyı sosyal medyada paylaşTweet
 • 03
  YAPILAN ZAMLARI PROTESTO ETMEK İÇİN BORDROLARIMIZI YAKTIK
  Bu yazıyı sosyal medyada paylaşTweet
 • 04
  BİZE DAYATILAN MAAŞ ZAMMI ORANLARINI KABUL ETMİYORUZ!
  Kamu emekçileri, emeklileri ve ailelerini sefalete mahkum eden ücretlerin iyileştirilmesi, ek zam ve insanca yaşam düzeyinde bir ücret taleplerimizi haykırmak için 15 Ocak 2021 Cuma Saat 12.30’da Şehreküstü Meydanı’nda toplanıyoruz. Kamu emekçilerinin bu haklı talepleri için tüm sendika ve konfederasyonları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Bu yazıyı sosyal medyada paylaşTweet
 • 05
  UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER ARAŞTIRMASI
  “Araştırmanın amacı; ülkemizde “Uzaktan Eğitim” adıyla elektronik iletişim araçlarıyla 23 Mart 2020 ‘de başlatılan, pandemi süresince çeşitli dönemlerde kesintiye uğrayan ve alınan son önlemlerle 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle de eğitimin tüm kademelerinde uygulamaya giren bilgi aktarma sürecinde, öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri tespit etmektir. Araştırma Bursa’nın 17 ilçesinde kamu okullarında çalışan 1779 öğretmen ile […]