DANIŞTAY`DAN BİR KARAR DA BİLİM SANAT MERKEZLERİ HAKKINDA

Anasayfa - Temmuz 5, 2017 11:31 am A A

DANIŞTAY`DAN BİR KARAR DA BİLİM SANAT MERKEZLERİ HAKKINDA

26.08.2015 tarihli Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlanmış ve ilgili kılavuzla bu merkezlere atanacak öğretmenlerin seçimi ve atanması ile ilgili esasları belirlemiştir.

Bu belirlemeler hiçbir somut kriter gözetilmeksizin kariyer ve liyakatı dikkate almaksızın oluşturulan komisyonlar aracılığı ile gerçekleştiği, bu özel merkezlere yapılan atamalarda da tümüyle yandaş seçimi yapıldığı konusundaki itirazlarımızı Sendika olarak defalarca dile getirmiştik.

Diğer yandan Bakanlığın, hukuk devleti ilkesinin gereği olan yasal dayanaklar dikkate alınmaksızın kılavuz ve yönergelerle Bakanlığı yönetme alışkanlığının da yanlışlığını, bunun kamu yönetim esaslarına aykırılığını sürekli olarak ifade etmekteyiz.

Bu doğrultuda anılan kılavuz hakkında dava açtığımızı duyurmuştuk. Görülen davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu; Bilim sanat merkezlerinin kuruluşu, öğrencilerin seçimi, öğretmenlerin atanması gibi hususların yönerge ve kılavuzla düzenlenemeyeceği, bu esasların gözetileceği ve somut kriterlerin güvenceye alınacağı dayanak yönetmelik yayınlanması zorunluluğunu ifade ederek,   2015 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunun ilgili hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Karar doğrultusunda Bakanlığın gerekli yasal düzenlemeleri yapmasını bekliyor, yönerge ve kılavuzlarla yönetme alışkanlığından bir an önce vazgeçmesi ve hukuk devleti esaslı, kariyer ve liyakatı önceleyen bir yönetim anlayışının hakim kılınması gerekliliğini tekraren hatırlatmak istiyoruz.

EĞİTİM İŞ BURSA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Anasayfa - 11:31 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ