EĞİTİM ŞURASI TÜM PAYDAŞLARIN KATILIMIYLA ACİLEN TOPLANMALIDIR

Anasayfa - Ekim 7, 2017 12:02 pm A A

EĞİTİM ŞURASI TÜM PAYDAŞLARIN KATILIMIYLA ACİLEN TOPLANMALIDIR

Eğitim sisteminin popülist söylemlerin oyuncağı haline geldiği, “Ben yaptım oldu”cu anlayışın egemen olduğu, tamamen ideolojik bakış açısıyla gerçekleştirilen Öğretim Programları ve sınav sistemi değişiklikleriyle çağdaş, bilimsel ve laik eğitimin son parçalarının da yok edilmeye çalışıldığı bir süreç yaşamaktayız.

Sınav sisteminde yapılacak değişiklikler hala belirsizliğini korurken, Eğitim-İş olarak önerilerimizi sunmak üzere Milli Eğitim Bakanı ile görüşme taleplerimiz sonuçsuz kalmıştır.  Bakanlık eğitimcileri görmez, duymaz bir halde eğitim sistemini kendi ideolojik hedefleri doğrultusunda dayatmacı bir anlayışla şekillendirmeye devam etmektedir.

Bakanlığa sunmak üzere hazırladığımız ancak Bakanlığın görmezden geldiği görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ

Eğitim-İş; okul öncesinden doktora eğitiminin sonuna kadar bütün çocukların ve yetişkinlerin her kademe ve türde eğitim hakkından sonuna kadar eşit ve nitelikli olarak yararlanmalarını varlık sebebi olarak kabul eder. Bu kabul edilirlik bireylerin önlerini-geleceklerini sınavlarla, eğitim seçeneksizlikleriyle, örgün eğitim dışına bırakılmayla, gelir dağılımındaki çarpıklarla, eğitim ortamlarındaki adaletsizliklerle kesilmesine, gerekli fırsat ve olanak eşitliğinin sağlanmamasına, çocukların hak ettikleri tür ve nitelikte eğitime kavuşamamasına karşıdır.

Bu temel vurgulamamız ışığında:

 • 15 Eylül 2017 saat 22:00’de Sayın Cumhurbaşkanın ABD ziyareti öncesinde havaalanında yaptığı “TEOG kaldırıldı” açıklaması eğitim gündemimizi kökten değiştirmiştir.  Bu açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet YILMAZ ve bakanlık bürokrasisi ve milyonlarca veli televizyonlardan öğrenmiştir.
 • Oysa MEB’in TEOG uygulamasını değiştirmeye-kaldırmaya yönelik bir çalışması yoktur. Keza 18 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan 2017-2018 çalışma ( iş) takviminde TEOG sınavlarının 29-30 Kasım 2017 ve 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacağı belirlenerek kamuoyuna ve eğitim paydaşlarına duyurulmuştur. Ayrıca Bakanlık bu yıl ilk kez sınavlarda açık uçlu soruların sorulacağı ve bu soru örneklerinin de ne şekilde olacağını EBA sistemine koyarak veli ve öğrencilerle paylaşmıştır.
 • Bu yıl TEOG sınavına girecek 1 milyon 200 bin öğrenci ve aileleri TEOG sınavının kaldırıldığını Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın bir taksi durağındaki açıklamalarıyla öğrenmiştir.
 • Eğitim sistemimiz belki de Cumhuriyet tarihimizin en kaotik ve buhranlı bir dönemindedir. Öğretim programı değişikliklerinin kamuoyunda kabul görmemesi, basılan kitapların Sayın Cumhurbaşkanı’nın da belirttiği gibi büyük yanlışlar içermesi, okulların baş etmek zorunda oldukları fiziksel ve ekonomik zorluklara çözüm üretmek yerine yeni sorunların üretildiği bir dönemde Bakan Yılmaz’ın “elmastan kıymetli bir eğitim sistemimiz var” açıklaması sistemi yönetenlerin toplumla alay ettiklerini düşündürmektedir.
 • Türk Eğitim sisteminin ilk üç sıradaki sorunu, eğitime erişememe, bilimdışı eğitim programları ve verilen eğitimin nitelikli olmamasıdır.  Bu gün bir çocuk hakkı olan “Eğitim Hakkı”nı kullanamayan ve ülkenin her köşesinde hak ihlâli yaşayan çocuklarımız için acil olarak yapılması gereken eğitim alt yapısının geliştirilmesidir. Kalabalık sınıf mevcutları, ikili eğitim ve ilkokulların halen %30’unda uygulanan birleştirilmiş sınıflı eğitim gibi fiziki alt yapı sorunlarının çözülmesi zorunluluktur. Zorunlu eğitim yaşındaki çocukların örgün eğitim sistemi içine alınması gerekir. Eğitim materyallerinin ve eğitim ortamlarının ülke genelinde dengeli bir şekilde sağlanması için kısa vadeli bir eğitim planı ile ( Kalkınma Bakanlığı-Maliye Bakanlığı ve MEB) büyük bir eğitim yatırım seferberliği başlatılarak alt yapı sorunu çözülmelidir. Özellikle büyükşehirlerde imar planlarında eğitim arsası olarak belirlenen yerlere,  vasfı değiştirilen eğitim arsalarına, yeni yerleşim birimlerine çağ nüfusu dikkate alınarak çocukların ilgi, istidat ve isteklerine cevap verecek türde akademik lise, meslek lisesi, ortaokul, ilkokul ve önokul binaları yapılmalıdır.
 •  Öğretmenlerin istihdamı ve çalışma koşullarıyla ilgili olarak (özlük ve ekonomik şartlarını da ele alan) bir meslek kanunu çıkarılmalıdır. Ülke genelinde nitelikli-deneyimli öğretmen istihdamını sağlayacak bir ücretlendirme politikası diğer kamu yönetimi rejiminden ayrıştırılarak değerlendirilmelidir.
 • Ölçme değerlendirme sistemi yeniden bilimsel ölçütlerle ele alınmalıdır. Sınıf geçeme sistemi, not sistemi ve sınav (okul yazılıları) dışındaki yeterlikleri ölçen bir ölçme değerlendirme sistemi hayata geçirilmelidir.
 • Ülkemizde 184 üniversite mevcuttur ve bu üniversitelerin çoğunda eğitim fakülteleri ya da fen edebiyat gibi temel bilimler fakülteleri mevcuttur. Her ilin eğitim sorunlarının çözümünde üniversiteler çözümün bir parçası gibi hareket edecek bir yapılanma kurulabilir. Çünkü eğitim bir bütündür ve tüm paydaşlar bilimsel ölçütlerle bu bütünlüğü sağlamakla görevli olmalıdır.
 • Gerek MEB, gerek YÖK karar verme yetisini kaybetmiştir. Bir kişi dilek ve temennileriyle MEB’in ve YÖK’ün kararlarını, planlarını değiştirmekte eğitimi yaz-boz tahtasına kolayca çevirebilmektedir. Bu iki kurumun bundan sonra bu tür davranışlar içerisine girmemesi için bağımsız bir şekilde oluşacak (TBMM aracılığıyla) bir EĞİTİM BİLİM ÜST KURULU kurulmalıdır. Bu kurulun belirleyeceği kısa-orta ve uzun vadeli bir eğitim ana planı (üzerinde uzlaşılmış) topluma güven verecektir. Eğitimde başarı sağlamış ülkelerde olduğu gibi kurulacak ARGE Merkezinde; üniversitelerin Program Geliştirme, Eğitim Teknolojisi, Ölçme ve Değerlendirme uzmanlık alanlarından organik destek alarak bu uzmanlık alanlarındaki strateji belirleme, planlama, uygulamayı izleme ve geliştirme çalışmaları bilimsel bir temele dayandırılmalıdır.
 • Son olarak eğitim sistemimizin en üst danışma organı EĞİTİM ŞÛRASI bütün paydaşların katılımıyla (Şûra katılımcı yönetmeliği eski yapısına dönüştürülerek) acilen toplanmalıdır. Şûranın gündemi “ortaöğretim ve yükseköğretime geçiş” olmalıdır. Toplanacak bu şûrada ülkemiz tarihinde yapılan sınav şekillerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesi, sonuçlarının irdelenmesi, çağdaş eğitim sistemlerinin incelenmesi ve toplumsal uzlaşının sağlanması ile oluşacak ve değiştirilmesi düşünülmeyecek seçeneklerin kamuoyu ile paylaşılması zorunluluktur.
 • Tüm bu hazırlıklar ve alt yapı çalışmaları yapılmadan, sınav sisteminde değişiklik yapılması kabul edilemez.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Anasayfa - 12:02 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

 • 01
  KAMU ÇALIŞANI KADINLARIN SORUNLARININ TESPİTİ ANKETİ
  Ülkemizde eşitlikçi olmayan, cinsiyetçi uygulamaların, kadına yönelik şiddetin artması nedeniyle Eğitim-İş Sendikası Genel Merkez koordinasyonunda oluşturulan Kadın Komisyonu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gündemiyle toplandı. Toplantıda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne yönelik olarak gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin planlaması yapıldı. Bu çerçevede hazırlanmış olan ankete katılmanız, kadınların sorunlarının tespiti açısından büyük önem arz etmektedir.  […]
 • 02
  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Şubat 1933 tarihinde okunan Bursa Nutku’nun 88. Yılını, Atatürk Evi önünde gerçekleştirdiğimiz tören ile andık.
  Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Şubat 1933 tarihinde okunan Bursa Nutku’nun 88. Yılını, Atatürk Evi önünde gerçekleştirdiğimiz tören ile andık. Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Sayın Nedret Yayla tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılırken, Bursa Nutku, Şube Başkanımız Yeliz Toy tarafından okundu.   Bu yazıyı sosyal medyada paylaşTweet
 • 03
  YAPILAN ZAMLARI PROTESTO ETMEK İÇİN BORDROLARIMIZI YAKTIK
  Bu yazıyı sosyal medyada paylaşTweet
 • 04
  BİZE DAYATILAN MAAŞ ZAMMI ORANLARINI KABUL ETMİYORUZ!
  Kamu emekçileri, emeklileri ve ailelerini sefalete mahkum eden ücretlerin iyileştirilmesi, ek zam ve insanca yaşam düzeyinde bir ücret taleplerimizi haykırmak için 15 Ocak 2021 Cuma Saat 12.30’da Şehreküstü Meydanı’nda toplanıyoruz. Kamu emekçilerinin bu haklı talepleri için tüm sendika ve konfederasyonları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz. Bu yazıyı sosyal medyada paylaşTweet
 • 05
  UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER ARAŞTIRMASI
  “Araştırmanın amacı; ülkemizde “Uzaktan Eğitim” adıyla elektronik iletişim araçlarıyla 23 Mart 2020 ‘de başlatılan, pandemi süresince çeşitli dönemlerde kesintiye uğrayan ve alınan son önlemlerle 23 Kasım 2020 tarihi itibariyle de eğitimin tüm kademelerinde uygulamaya giren bilgi aktarma sürecinde, öğretmen ve öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri tespit etmektir. Araştırma Bursa’nın 17 ilçesinde kamu okullarında çalışan 1779 öğretmen ile […]