Son güncellenme :18.01.2017 13:28

Anasayfa > Anasayfa > HÜKÜMDAR İSTEMİYORUZ!

18.01.2017 Çar, 13:28

HÜKÜMDAR İSTEMİYORUZ!

Bizler, aşağıda imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri ve Siyasi Partiler olarak, AKP’nin TBMM’ye getirdiği Anayasa değişikliği paketine ilişkin görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Anayasalar, toplumsal uzlaşma metinleridir. Bir anayasanın tümüyle yeniden yapılması da bazı maddelerinin değiştirilmesi de toplumun tüm kesimlerinin ortak akıl ve kabulünü gerektirir. Bu gerçek, yalnızca darbe anayasalarının yazılmasında yok sayılır. Bir darbe ürünü olan 1982 Anayasası’nın da bugüne dek pek çok maddesi değiştirilmiştir. Ancak şimdi yapılmak istenen, demokratikleşme için Anayasa değişikliği değil, bir rejim değişikliğidir. 15 yıldır iktidarda olan partinin fiili genel başkanına, ülkeyi ve insanlarımızın hak ve özgürlüklerini teslim etme girişimidir. Bu girişimi kabul etmiyoruz. Çünkü öngörülen, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini genişletmek ya da başkanlık sistemi getirmek de değildir. Getirilmek istenen sistemin adının ‘cumhurbaşkanlığı’ olarak anılması, bir aldatmacadan ibarettir.  Yapılmak istenen, parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılması girişimidir. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine yapılan bir saldırıdır. Yetkileri tırpanlanıp tek bir adama devredilmek istenen Meclis, Kurtuluş Savaşı’nı yöneten; Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Zafer’i kazanan; egemenliği kayıtsız, şartsız millete devreden; saltanatı ve hilafeti kaldıran; Sevr’i yırtıp Lozan’ı imzalayan; Cumhuriyet’i ilan eden Gazi Meclis’tir. Bu değişiklikle Cumhurbaşkanı, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini tümüyle kendi üzerine almakta; böylece demokratik rejimin en önemli özelliği olan kuvvetler ayrılığı yok edilmektedir. Oysa ki gerçek demokratik başkanlık sistemlerinde güçlü bir kuvvetler ayrılığı vardır. Getirilen teklifle; sultan ya da hükümdar yetkilerine sahip, ama adı cumhurbaşkanı olan bir diktatör yaratılmak istenmektedir. Bu değişiklik gerçekleşirse parlamento sadece bir vitrin olarak kalacak; bakanların seçilmesinden yargının ve üst düzey kamu görevlilerinin atanmasına dek her şey, tek adamın eli ve emriyle gerçekleştirilecektir. İçinde bulunduğumuz OHAL koşulları, Anayasa değişikliği için asla uygun bir ortam değildir. Valiliklerin, demokratik toplumun görüşlerini ifade etmelerine olanak sağlayan alan açıklamalarını dahi yasakladığı bir ortamda, ne toplumsal katılımdan ne de toplumdan uzlaşıdan söz edilebilir. Toplumsal mutabakatla yapılması gereken anayasal düzenlemelerin bu antidemokratik koşullar altında yapılmaya zorlanması, amacın uzlaşı anayasası yapmak değil, dayatma olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.   Başta siyasi partiler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları, sağduyusuna her zaman güvendiğimiz yurttaşlarımızı, hukuk devletinin temel koşulu olan yargı bağımsızlığının tümden yok edilmemesi için göreve çağırıyoruz. AKP vekillerine sesleniyoruz: Parlamento çoğunluğunuz yasa yapmaya yetebilir. Ancak halkın çoğunluğunun gönlünü yapmaya ve insan haklarına dayalı hukuk devletini yaratmaya yetmez. Cumhuriyetimizin mayasında diktatörlük yoktur. Cumhuriyet, yalnız emperyalizme karşı kazanılmış bir savaşın değil, halkı kul sayan zihniyete karşı kazanılmış bir zaferin ürünüdür. Bu gerçeği, değişikliğin destekçisi olan MHP’ye özellikle anımsatmak isteriz. Halka karşı suç işlememek için yol yakındır. Bu nedenlerle demokratik kitle örgütleri olarak bizler, AKP Hükümeti’nin sunmuş olduğu Anayasa değişiklik paketinin tamamını reddediyor ve hemen geri çekilmesini talep ediyoruz. Bizler, aşağıda imzası bulunan Demokratik Kitle Örgütleri ve Siyasi Partiler olarak, 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi ile temelleri atılan “Milletin Egemenliği” ne, bugün de sahip çıkacağımızı; topluma dayatılmak istenen tek adam rejimine karşı her türlü meşru yolla sonuna kadar mücadele edeceğimizi kararlılıkla ilan ediyoruz. EGEMENLİK, KAYITSIZ VE KOŞULSUZ ULUSUNDUR; KİŞİYE DEVREDİLEMEZ. YAŞASIN LAİK-DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ! *Atatürkçü Düşünce Derneği  *Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Bursa İl Temsilciliği • Eğitim-İş Sendikası Bursa Şubesi • Büro-İş Sendikası Bursa Şubesi • Genel Sağlık-İş Sendikası Bursa Şubesi • Kültür Sanat-İş Sendikası Bursa Şubesi *Büyük Türkiye Partisi *Cumhuriyet Halk Partisi *Cumhuriyet Kadınları Derneği *CHP Bursa İl Kadın Kolları *Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi *Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği *Demokratik Sol Parti *Elektrik Mühendisleri Odası *Memleket Sevdalıları Derneği *Kimya Mühendisleri Odası *Makine Mühendisleri Odası *Mimarlar Odası *Peyzaj Mimarları Odası Bursa İl Temsilciliği *Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği *Vatan Partisi *Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği

EĞİTİM İŞ BURSA ŞUBE YÖNETİM KURULU

11

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*