Öğretmen arkadaşlarımızın dikkatine Değişen MEB Yönetmelikleri

Anasayfa - Eylül 4, 2017 8:30 pm A A

 Öğretmen arkadaşlarımızın dikkatine ,

 • Eğitim Öğretim yılı 5 Eylül 2017 Salı günü yapılacak olan öğretmenler kurulu toplantısı ile başlayacaktır. Yıl içerisinde karşılaşılabilecek sorunları asgariye indirebilmek amacıyla tespit ettiğimiz aşağıdaki hususları bilginize sunarız :

1- Okullarımızda iş yeri temsilcileri üyelerle öğretmen kurulları öncesi kısa bir toplantı yapması, ortak konularda görüş alışverişinde bulunulması,

2- Öğretmenler kuruluna girmeden önce ilgili ve değişen yönetmeliklerin gözden geçirilmesi uygun olacaktır.

 08.06.2017 MEB EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

17.07.2017  MEB YENİLENEN MÜFREDATLAR

MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM  VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MEB OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 25.08.2017 MEB EĞİTİM KURULLARI ZÜMRELERİ YÖNERGESİ

2017-2018 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI E-KLAVUZU

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

 

SENE BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU :

 • Olağanüstü durumlar dışında öğretmenler kurulu ;Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK- belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi e-Kurul ve Zümre Modülü üzerinden duyurulacak gündem üzerinden toplanır.
 • Toplantıların tarihi ,yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur.
 • Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır.Ancak gerekli olduğu hallerde okul müdürünün önerisi ,il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir.Bu durumda öğrenciler izinli sayılırlar.
 • Gündem ve alınan kararlar e-Kurul ve Zümre Modülüne işlenir ve kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur.
 • Kurul tutanağı toplantıya katılamayanlar da dahil kurumun tüm eğitim personeli tarafından imzalanır.
 • Öğretmenler Nöbet görevleri ile ilgili olarak ,geçmiş yıllarda karşılaşılan sorunlar nedeniyle ,uygulamanın şekli okul öğretmenler kurulunda karar altına alınmalıdır.
 • Öğle teneffüsü öğretmenlerin dinlenme saati olması nedeniyle nöbetlerin nasıl uygulanması konusu da yine öğretmenler kurulunda karara bağlanmalıdır.

 

MEB EĞİTİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

 • 06.2017 MEB Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ne göre

Öğretmenler Kurulunda Sosyal Etkinlik Kurulu  oluşturulur. (Kurul ,bir eğitim ve öğretim yılı içerisindeki iş ve işlemleri Eylül ayında planlanır,Ekim de yürütülmeye başlanır.)

 

 

 • Ek 4 Çizelgedeki listede mevcut Öğrenci Kulüplerinin dışında ,kurul kararı ile farklı kulüpler de kurulabilmektedir.(ÖRNEK :Tarih ve Atatürkçü Düşünce Kulübü kurulabilir.)
 • Sosyal Etkinlik Kurulu , sene başı kurulda belirlenen anılacak ya da kutlanacak belirli gün ve haftaların öğrenci kulüplerine dağılımını planlayacağından, kurum olarak kutlanmasını veya anılması düşünülen belirli günlerle( Ek 8 : Çizelgede Belirli Gün ve Haftalar)

ilgili kurulda karar alınması gereklidir.(ÖRNEK : Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi’nde Şehit Öğretmen Kubilay ‘ın anılması ile ilgili karar alınması.)

2017-2018 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI E-KURSLARI

 • DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.
 • DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen 4 tarafından ders planı oluşturulur.
 • Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında “Kazanım Testleri” bölümünde yayımlanır.

ÖĞRETMENLERİN 2017 EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI

 • Mesleki çalışmaların süresi günlük 4 saattir. Çalışma takvimi Ek’teki tablolarda verilmiştir.

 

Yazıyı PDF olarak indirebilirsiniz.     Sene Başı Bilgilendirme Çalışmas1ı

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Anasayfa - 8:30 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ