BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNE YIL SONU KARNESİNİ VERDİK.

Anasayfa - Haziran 8, 2017 4:55 pm A A
Değerli Basın Çalışanları;
Yarın kentimizdeki 600.000 öğrenci ve ülke genelinde 18 milyon öğrenci 1 yıllık çalışmalarının değerlendirildiği karnelerini alacaklar.
Biz öğretmenler de bir yandan öğrencilerimizin çalışmalarını değerlendirdiğimiz karneleri hazırlarken , aynı zamanda kentimizin eğitimini yöneten İl Milli Eğitim Müdürü ve ekibinin yıl sonu karnesini hazırladık.
Hepinizin bildiği üzere Bursa İl Milli Eğitim Müdürü görevinin 3. Yılını tamamladı. Ancak önceki 2 yılda başarısız bulduğumuz Veli Sarıkaya’yı sınıfta bırakmıştık. Bu nedenle kendisi hala 1. Sınıftadır.
Geçtiğimiz 1 yılda okullarımızda bir çok güvenlik sorunu yaşanmıştır. Çok sayıda öğretmenimiz öğrenci yakınlarının saldırısına uğramış ve okul içinde darp edilmiştir. Geçtiğimiz ay bir lisemizde 2 gencimiz tabanca ile okul içinde intihar etmiştir.
Okullarımızın büyük çoğunluğunun giriş kapılarında güvenlik görevlisi bulunmamakta, dışarıdan gelecek tehlikeler okul içine kolaylıkla girebilmektedir.
Hava aydınlanmadan okula giden, akşam karanlığında okuldan çıkmak zorunda bırakılan öğrencilerimiz de bir çok tehlikeyle karşı karşıyadır. Bu nedenle Veli Sarıkaya’ya Okul Güvenliği alanındaki başarısızlığı nedeniyle 0 veriyoruz.
Veli Sarıkaya göreve başladığı 2014’ten beri binin üzerinde yönetici ataması gerçekleştirmiştir. Ancak bu atamaların hiçbirisinde kişilerin mesleki kariyerlerini ve atandıkları göreve liyakatlerini dikkate almamıştır. Bu yöneticilerden bir kısmını da çeşitli suçlar nedeniyle kendi elleriyle görevden almak zorunda kalmıştır. Hal böyle olunca liyakatsiz yöneticilerin yarattığı sorunlar eğitimi her gün adım adım geriye götürmektedir.
Kendi kariyerinde de bir çok soru işareti olan Veli Sarıkaya’ya Kariyer ve Liyakati Önemseme alanındaki başarısızlığı nedeniyle 0 veriyoruz.
 
Kamuoyunun bildiği üzere okullarımızı yöneten idareciler sözlü sınavla yani mülakatla seçilmektedir. Ancak bu mülakatların sonuçlarına bakıldığında yöneticilerin neredeyse tamamının yandaş sendika üyelerinden seçildiği görülmektedir. Bu veriler tarafımızdan da kamuoyuna açıklanmıştır. Yalnızca yandaş sendikanın üyelerini başarılı bulan bu mülakatlar tamamen şaibelidir ve başarılı olanı değil, yandaş olanı tespit etmek için yapılmaktadır. Böylesine büyük şaibelerin olduğu mülakatları gerçekleştiren ve yalnızca yandaşların atanmasını sağlayan Veli Sarıkaya’ya Şaibeli Mülakat – Yandaş Atama alanındaki üstün başarısından dolayı 5 veriyoruz.
 
Kentimiz eğitim planlaması konusunda da son derece başarısız yönetilmektedir. Öğrencilerimizin öncelikle tercih ettiği okul türleri azaltılmakta, okulların türleri ihtiyaçlara göre değil, yöneticilerin siyasal eğilimlerine göre yapılmaktadır. Kendi istediği türden okula gidebilmek için öğrencilerimiz servis ya da toplu taşıma araçları ile evlerinden uzak okullara gitmekte, her gün on binlerce öğrencimiz okula gitmek için ilçe değiştirmek zorunda kalmaktadır.
Bursa’da yıllardır çözülemeyen öğretmen açığı da her yıl artmaktadır. Bugün 5000 in üzerinde öğretmen ihtiyacı olan kentimizde ilçelere göre öğretmen dağılımları da doğru planlanamamaktadır. Eğitim Planlaması alanından 0 veriyoruz.
Kentimizde eğitimle ilgili bütün veriler Milli Eğitim Müdürlüğü’nce gizlenmektedir. Eğitim göstergeleri de, sınav sonuçları da, başarı durumları da, mülakat sonuçları da şeffaf bir şekilde yayınlanmamakta, hatta sendikalarca talep edilen bilgiler de paylaşılmamaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğünün verileri ve sonuçları gizlemekteki bu ısrarından anlıyoruz ki yapılan işlerde başarısızlık, atamalarda usulsüzlük, verilerde mahcubiyet vardır.
Verileri gizlemek için özel yazılımlar yaptıran ve şifreli alanlar yaratan Veli Sarıkaya’ya Bilgi Paylaşımı ve Şeffaflık alanından da 0 veriyoruz.
Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü geçtiğimiz yıl bir çok farklı isimde proje yaptığını duyurmuş, ancak yapılan bu projelerin eğitime somut hiçbir katkısı görülmemiştir. Büyük bütçelerle hazırlanan bu projelere öğrenciler de veliler de yeterli ilgiyi göstermemiş, yapılan projeler tek tek çöpe atılmıştır. Üstelik eğitim projelerinin paydaşları öğretmenler, akademisyenler ve eğitim fakülteleri olmalıyken; tarikat ve cemaatlerin kontrolündeki vakıflar ve dernekler proje adı altında okullarda adeta cirit atmıştır.
Bilimi öteleyen, okulları medreseye dönüştürmeye çalışan Veli Sarıkaya’ya Eğitimde Bilimden Yararlanma alanından da 0 veriyoruz.
Veli Sarıkaya’yı son 1 yıldır gören duyan olmamış, varlığı da yokluğu da hissedilmemiştir.
Sendikamızın girişimiyle Dombranın okullarda zil sesi olarak kullanılması bakanlıkça yasaklanınca, intikam almak için 10.Yıl Marşı’nı yasaklamaya çalışan bir talimat vermiştir. Bu talimatı kamuoyuna yansıyınca da suçu İnegöl’deki şube müdürünün üstüne yıkmaya çalışmıştır. Açıklama yapmaktan kaçınmış, bu hatasından dolayı kamuoyundan özür dileme erdemini de gösterememiştir. Veli Sarıkaya’nın Bursa’da adı vardır ama kendisi yoktur. Çok önemli konularda bile kamuoyunun önüne çıkmaya cesaret edemeyen Veli Sarıkaya’ya Özgüven alnından da 0 veriyoruz.
Veli Sarıkaya döneminde Bursa Milli Eğitimi demir yumrukla yönetilmektedir. Bu yıl da binlerce öğretmene haksız soruşturmalar açılmış ve disiplin cezaları yağmur gibi yağdırılmıştır.
Haksız yere verilen bu disiplin cezalarının büyük çoğunluğu mahkemeler tarafından iptal edilmektedir. Milli eğitim müdürlüğü kuruma açılan davaların %60’ından fazlasını kaybetmektedir. Tüm bu gerçeklere rağmen hukuksuzluğu bir yönetim ilkesi haline getiren Veli Sarıkaya’ya Hukuka Saygı alanından da 0 veriyoruz.
 
Veli Sarıkaya sendikalara kapılarını kapatmış, sorunları ve çözüm önerilerini görüşmekten kaçınmıştır. Profesyonel bir bakış açısıyla tüm kesimlerin görüş ve önerilerini almak yerine Milli Eğitimi amatör ruhla yönetmeyi tercih etmiş, kendisini eleştiren sendikalara küsmüş, yandaş sendika haricindeki tüm sendikalarla iletişimi kesmiştir. Ancak aynı Veli Sarıkaya, yandaş sendikanın her etkinliğinde boy göstermiş, Milli Eğitimin her etkinliğinde yandaş sendika başkanı ile görüntü vermiş, ortak projelere imza atmış ve hatta yandaş sendika başkanının kestiği açılış kurdelasını bile tutmaktan geri durmamıştır.
Bu nedenle Sendikalarla İletişim alanından 0, Yandaş Sendika ile İletişim alanından da 5 veriyoruz.
Bu yıl da okullar arasında yapılan ayrımcılık olanca hızıyla devam etmiştir. İmam Hatip okullarının dışındaki okullar üvey evlat muamelesi görmüş, Milli Eğitim’in bütün olanakları İmam Hatip Okulları için seferber edilmiştir. Bursa’nın en konforlu okulları İHO’lar olmuştur. Bursa’da ilkokullarda 24 öğrenciye bir derslik, liselerde 26 öğrenciye bir derslik, ortaokullarda 39 öğrenciye bir derslik düşerken, İmam Hatip Liselerinde 14 öğrenciye bir derslik düşmektedir. Demirtaş Mahallesindeki ortaokulda sınıf mevutları 45’e ulaşırken, hemen yakınındaki İmam Hatip Okulu’nda sınıf mevcutları 20 dolayındadır.
Okullarımızı ve öğrencilerimizi kucaklayamayan Veli Sarıkaya’ya Okulla Arası Ayrımcılık alanından da 0 veriyoruz.
Okullarımızın en temel ihtiyaçları bile velilerin sırtına yüklenmiş durumdadır. Çocuklarını devletin okullarına kayıt ettirmek için binlerce lira kayıt ücreti ödemek zorunda kalan veliler, bunun dışında okulların temizlik, güvenlik gibi ihtiyaçlarını da karşılamak zorunda bırakılmıştır.
Velilerden yeterli ekonomik desteği alamayan okullarımız ise hijyenden yoksun, sağlıksız koşullarda eğitim vermektedir. Bir çok okulumuz bakımsız ve düzensiz bir şekilde kaderine terk edilmiştir. Çocuklarımız için sağlıklı ve bakımlı bir okul ortamı sağlayamayan Veli Sarıkaya’ya Temizlik ve Düzen alanından da 0 veriyoruz.
Bursa bu yıl da başarılarıyla gündeme gelememiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kamuoyuna açıkladığı başarı göstergelerinin doğru olmadığı, liseler düzeyinde yapılan ortak sınavda ortaya çıkmıştır. Nisan ayında Bursa genelinde yaklaşık 18.000 lise öğrencimizin girdiği ortak sınavda çıkan sonuçlar eğitimdeki vahim tabloyu göstermeye yetmiştir. Bu ortak sınavda Bursa, 9. Sınıfların Kimya ve Matematik; 10. Sınıfların Fizik, Kimya, Matematik ve Tarih derslerinden 1 alarak sınıfta kalmıştır. Sınava girilen tüm derslerin not ortalaması ise il genelinde ancak 2 olabilmiştir.
Her şeyi gözler önüne seren bu vahim tablo nedeniyle Veli Sarıkaya’ya Başarıyı Arttırma alanından da 0 veriyoruz.
Devlet okulları her geçen gün daha fazla niteliksiz hale getirilmekte, çaresiz kalan veliler de devlet okullarından kaçarak özel okullara yönelmektedir. Son 1 yılda Bursa’da ilkokulda özel okula giden öğrenci sayısı %20, okul öncesinde özel okullara giden öğrenci sayısı ise %50 oranında artmıştır. Attıkları her adım, yaşama geçirdikleri her uygulama devlet okullarına olan güveni yok etmekte, özel okulları ise teşvik etmektedir. Bu yolla eğitim, nitelikli insan yetiştirme süreci olmaktan çıkıp, ticari bir meta haline gelmektedir.
Bu kara tablo nedeniyle Veli Sarıkaya’ya Eğitimde Özelleştirme ve Ticarileştirme alanındaki başarısından dolayı 5 veriyoruz.
Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde basın kuruluşlarıyla apar topar paylaştığı, ancak resmi sayfasında yayınlamadığı 2014-2017 faaliyet raporunu bizler de bir masal gibi okuduk. Açıklamada yer verilen zorlama rakamlarla pembe masallar yazılmaya çalışılsa da, başarılı olunamamıştır. Okullarımızda kütüphane, laboratuvar, atölye, yemekhane gibi bölümler kapatılarak dersliğe dönüştürülmüş, bu dersliklerin sayısı 24’e bölünerek 110 yeni okul yapılmış gibi kamuoyu aldatılmıştır. Gerçekte yeni yapılan 110 okul yoktur. Bu rakam aldatmacadır.
Bu rapordaki tekli eğitime geçen okul rakamları doğru olsa bile, gece kondu gibi derslik yapılan o binalara artık okul demek olanaksızdır.
Kentimizin YGS ve TEOG başarısı diye anlatılanların da gerçekle ilgisi yoktur. Başarı sıralamalarını net rakamlarla açıklamak yerine yaklaşık oranlar açıklayanlar da anlattıklarının sanal bir başarı olduğunu bilmektedirler.
Verileri çarpıtarak başarısızlığın üzerini örtmeye çalışan Veli Sarıkaya’nın bu anlattıklarının masal olduğunu biliyor ve kendisine Masal Anlatma alanından 5 veriyoruz.
Bir eğitim-öğretim yılı boyunca, okulların açık olduğu 180 iş günü süresince ortalarda hiç görünmeyen Veli Sarıkaya 1. Dönem 90 işgünü, 2.Dönem de 90 iş günü olmak üzere toplam 180 gün devamsızlık yapmıştır.
Bu haliyle;
Eğitime katkısı olan çalışmalarının not ortalaması 0,
Eğitime katkısı olmayan çalışmalarının not ortalaması ise 5’tir.
Değerli Basın Mensupları;
Hepimizin bildiği üzere Bursa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Veli Sarıkaya 2 hafta önce Bakanlık tarafından “yeterli iletişim kuramadığı ve başarı sağlayamadığı” gerekçesiyle 3 kez görevden alınmış, hatırlı dostlarının araya girmesi ile bu görevden alma kararını bir süre erteletmiştir.
Görevden alındığı süreçte apar topar faaliyet raporu yayınlatmış ve olmayan başarısını kanıtlamaya çalışmıştır. Basın ile paylaşılan bu raporun başlığında ise “Vitrinde Olmak Yerine Mutfakta Olmayı Tercih Ettik” ifadesi yer almıştır. Biz de Veli Sarıkaya’ya öğretmen görüşü olarak diyoruz ki: Başarısızlık Diz Boyu, Mutfakta Saklanmak Yerine Sahaya İnmelisin. Tribünlere Oynamak Yerine Görevin Hakkını Vermelisin.
Hakkını Veremediğin Koltukta Oturmak İçin Israr Etmemelisin.

 

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Anasayfa - 4:55 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

 • 01
  AŞILAMA TAMAMLANINCAYA KADAR YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMELİDİR
  Covid-19 nedeniyle birçok öğretmenimizin,  öğrencimizin ve vatandaşımızın sağlık sorunları yaşadıkları hatta vefatla sonuçlanan süreçlerin yaşandığı bilinmektedir. Eğitimin yüz yüze yapılması gerektiği açıktır fakat evrensel, anayasal, yasal ve sonucunda insani bir hak olan sağlık ve yaşam hakkını tehlikeye atacak uygulamaların sonlandırılması riskin minimize edilmesi gerekir. Yüz yüze eğitimin devamı için tüm eğitim çalışanlarının zaman kaybedilmeden aşılanması […]
 • 02
  EĞİTİM ÇALIŞANLARINI AŞILAMAK İÇİN HALA NEYİ BEKLİYORSUNUZ? ÖLMEMİZİ Mİ?
  Salgın başladığından beri okullarla ilgili tek bir bilimsel çalışma yapılmadı. Risk haritaları çıkarılmadı. Defalarca okullar açılıp kapandı. Her seferinde tablo biraz daha ağırlaştı. Mutasyona uğrayan virüs, şimdi öğrencilerimizi de pençesi altına aldı. Yüz yüze sınav ısrarı bitmedi. Okullara ek ödenek verilmedi, öğrenci ve öğretmenlere yaygın, düzenli test yapılmadı. Pozitif vaka çıkan sınıftaki öğrenci karantinaya alındı […]
 • 03
  YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE YETERLİLİK ARAŞTIRMASI
     Araştırmanın Tamamına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ  Araştırmanın amacı; ülkemizde “Uzaktan Eğitim” adıyla elektronik iletişim araçlarıyla 23 Mart 2020 ‘de başlatılan, salgın süresince çeşitli dönemlerde kesintiye uğrayan ve alınan son kararla 1 Mart 2021 tarihi itibariyle de yüz yüze eğitime geçme sürecinde, yeterli düzeyde önlem alınıp alınmadığı, eğitim emekçilerinin covid-19’a yakalanma, test yaptırma ve aşılanma oranını […]
 • 04
  EĞİTİM-İŞ`LİLERİN OLDUĞU HER İLKOKULDA ANDIMIZ HER SABAH OKUTULACAK!
  Her iki lafından birisi “milli” olan AKP’nin, milli duyguları pekiştirmesi, ulus olmanın değerini hatırlatması için okullarda okutulan Öğrenci Andı’nı siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla kaldırması, Başöğretmen Atatürk’ün izinde olan biz Eğitim-İş’lileri durduramayacaktır. Sendikamız, tarihinden, öğretmenlik mesleğinin özünden, ilkelerinden ve en önemlisi Cumhuriyet’in değerlerinden aldığı güçle bir karar almıştır. Bilindiği üzere AKP’nin 2013’te bir yönetmelik değişikliğiyle okullardan Öğrenci […]
 • 05
  MUTFAKTA YANGIN VAR!
  -GIDA FİYATLARI MARTTA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,5 ORANINDA ARTTI. -EN YOKSUL KESİMİN HARCAMALARININ EN AZ ÜÇTE BİRİNİ AYIRMAK ZORUNDA BULUNDUĞU GIDA HARCAMALARI BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 9,2 ORANINDA, SON BİR YILDA İSE YÜZDE 29,2 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ.   Fiyat istikrarsızlığına karşı en korumasız durumdaki yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini […]