MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNÜN KARNESİNİ VERDİK

Anasayfa - Haziran 13, 2019 2:23 pm A A

Yarın 2018-2019 eğitim öğretim yılının son günü. Türkiye’de 18 milyon, Bursa’da ise 600 bine yakın öğrenci bir yıllık çalışmalarının değerlendirildiği karnelerini alacak.

Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da , öğrencilerimizin yanında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü’nün çalışmalarını değerlendirdiğimiz karnesini hazırladık.

Bilindiği üzere Sabahattin DÜLGER ilimizde Milli Eğitim Müdürü olarak 2. yılını doldurdu. Ancak kendisi geçen yıl sınıfını geçemediği için hala 1.sınıftadır. Bu haliyle de sınıf geçeceğine dönük biz öğretmenlere pek umut verememektedir.

 

Okul Güvenliği:

Geride bıraktığımız bir yıl boyunca okullarımızda gerçekleşen şiddet olaylarında önceki yıllara oranla bir azalma görülse de, eğitim ortamlarında şiddeti tamamen ortadan kaldırmak, okulların güvenlik ihtiyacını karşılamak eğitim yöneticilerinin öncelikli görevleri arasında yer almalıdır. Okulların güvenlik ihtiyaçları Milli eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanmalıyken, kimi okullar güvenlik hizmetinden yoksun, kimi okullarda da velilerin yarımları sayesinde bu ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalmaktadır. Geçmiş yıllara oranla gelişme sağlanmış olsa da henüz bir çok eksik bulunmaktadır.  Bu nedenle Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin DÜLGER’e  OKUL GÜVENLİĞİ alanından “1” veriyoruz.

 

Kariyer ve Liyakatı Önemseme

Ülkemizde kamu yapılamasının en önemli sorunu liyakat sahibi kişilerin hak ettikleri görevlere gelememesidir. Kamuda, görevde yükselme için kariyer ve liyakatin yerine kullanılan en önemli ölçüt “yandaşlıktır”. Bursa milli eğitiminde de yapılan görevlendirmelerin tamamında yandaşlık hukuku geçerli olmuştur. Örneğin Mudanya’da, yandaş sendika Eğitim Bir-Sen ilçe temsilcisi halen Özel Büro’da görevlendirme olarak çalışmaktadır. Tüm ilçe müdürlüklerinde Özel Büro birimleri yandaşlarla doldurulmuş, torpil, kayırmacılık gibi işler bu birimlere yaptırılmaktadır. Özel Büro birimlerini adeta Karanlık İşler Bürosu haline getiren bu yaklaşımın temel amacı “yandaşlara kıyak” yapmaktır.  Bu ve benzer görevlendirmelere onay veren İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin DÜLGER’e KARİYER VE LİYAKATİ ÖNEMSEME alanından “0” veriyoruz.

 

Şaibeli Mülakat:

Bursa’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koltuğunda oturan isim değişmiş olsa da anlayış değişmemiştir.

Sabahattin Dülger de selefinden aldığı şaibeli mülakat yapma alışkanlığını aynı şekilde sürdürmüş, geçtiğimiz dönem yapılan yönetici mülakatlarında yine yandaşlara hak etmedikleri halde bol puanlar verilerek yönetici olmaları sağlanmıştır. Milli eğitimdeki bu kadrolaşma hevesinin bedelini Bursa’nın çocukları eğitim kalitesindeki düşüşle ödemektedir.

Üstelik Türkiye’nin dört bir yanında mülakat listeleri ve sonuçları açıklanırken Veli Sarıkaya döneminden başlayan listeleri gizleme alışkanlığı bu dönem de devam etmektedir. Sabahattin Dülger,adeta bir usta-çırak ilişkisi içinde Veli Sarıkaya’nın halefi olduğuna sadık kalarak, mülakat listelerini gizlemekte, şaibeyi devam ettirmektedir. Bu nedenle Sabahattin DÜLGER’e  ŞAİBELİ MÜLAKAT konusundaki yüksek başarısı nedeniyle “5” veriyoruz.

 

 

Eğitim Planlaması:

Bursa’da eğitimin can çekişiyor olmasının nedenlerinden birisi de planlama hatalarıdır. Deprem nedeniyle yıkım kararı verilen okulların yıkılması ve yeniden inşası planlandığı gibi gitmemiştir. Üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen yıkılan okulların yerinde yeller esmektedir.

Bursa’da eğitim yatırımları da durma noktasına gelmiştir. Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi olarak yapılan binanın inşaatı durmuş, yeniden ihalesi de henüz yapılmamıştır.

Kentimiz derslik ihtiyacı bakımından Türkiye sıralamasında yer aldığı halde yeterli derslik ve bina yapımı bir kenara dursun, planlanan okul inşaatlarının bütçesi kesilmiş, çalışmaları durmuştur.

Plansız bir şekilde tam gün eğitime geçme çalışmaları sınıf mevcutlarını arttırmış, Bursa merkezde sınıf mevcutları 49’u bulan okullarımız olmuştur.

Adrese dayalı lise yerleştirmeleri döneminde öğrencilerin tercih ettikleri Anadolu Lisesi türünde kontenjanlar ihtiyacın çok altında kalmış, tercih edilecek okul bulunamamıştır. Bu nedenle 4000’in üzerinde 9.sınıf öğrencisi açıkta kalmış, tercih etmedikleri okullara komisyon eliyle ve zorla yerleştirilmiştir.

Görünen odur ki İl Milli Eğitimdeki birimler arasında ciddi bir iletişim ve planlama eksikliği vardır. Bu nedenle  Sabahattin DÜLGER’e  EĞİTİM PLANLAMASI alanından “0” veriyoruz.

 

Bilgi Paylaşımı ve Şeffaflık:

Eğitim toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren ciddi bir iştir. Bu nedenle eğitsel verilerin tüm kesimlerle şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır. Ancak Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimin en temel verileri hakkındaki bilgileri bile gizlemeyi tercih etmektedir. Dönem başında Milli Eğitim Müdürlüğüne en temel bilgilerden, hangi sınıf seviyesinde Bursa’da kaç öğrenci olduğuna dair yaptığımız başvuruya bile olumsuz yanıt verilmiştir. Şayet Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu sayısal verilerden habersiz ise durum son derece vahimdir. Eğer bildikleri halde gizlemeyi seçiyorlarsa o halde gizlemek zorunda oldukları bir tablo var demektir. Bursa milli eğitimi bilgi paylaşımı konusunda şeffaf değildir. Bu nedenle BİLGİ PAYLAŞIMI VE ŞEFFAFLIK alanından da “0” veriyoruz.

 

Eğitimi Siyasallaştırma :

Okullarımız bilim yuvası olmalı, çocuklarımızı ve gençlerimizi alanında uzman öğretmenler bilimin ışığında yetiştirmelidir. Ancak son dönemlerde okullarımız cemaat ve tarikatların çalışma sahasına dönüştürülmüştür. Sözde bakanlıkla yapılan protokoller yoluyla cemaat mensupları değerler eğitimi vermek bahanesiyle okullara girmekte, öğrencilerimize cemaatleri tanıtmakta hatta cemaat liderlerinin kitaplarından ödev dahi vermekteler. Çeşitli vakıflar ile yapılan protokol gerekçesi ile yürütülen çalışmalarda, protokole aykırı olmasına rağmen velilerinden izin almadan,  dersleri alınarak yıl boyunca öğrencilerimize zorla cemaat eğitimleri yapılmıştır.

Eğitim alanında yeterliliği olmayan tarikat – cemaat ilişkili bir çok kişi “motivasyon eğitimi” , “yazarlarla buluşma” gibi etkinlikler adı altında okullara getirilmiş, öğrencilerimize siyasi yönlendirmeler yapılmıştır.

Milli Türk Talebe Birliği , Ensar Vakfı, TÜGVA gibi siyasi yapılar okullara kolaylıkla girmekte, öğrencilerimizi kendi bünyelerine doğru yönlendirmektedirler.

Yine mart ayında TÜGVA isimli yapının gerçekleştirdiği siyasi mitinge binlerce lise öğrencisinin taşınmasına göz yumulmuş, öğrencilerimiz siyasi mitinglere dolgu malzemesi yapılmıştır.

Siyasi propagandalar okullara o denli girmiştir ki , siyasi parti sembolleri okullara asılmakta, milli eğitim yetkilileri de bu durumu bildikleri halde bu siyasi çalışmalara göz yummaktadır.

Bu ve benzeri çalışmalara zemin hazırlaması, eğitimin siyasallaşmasına göz yuman, kimi zaman da katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’e EĞİTİMİ SİYASALLAŞTIRMA alanındaki yüksek başarısı nedeniyle “5” veriyoruz.

 

Özgüven:

Selefi Veli Sarıkaya gibi Sabahattin Dülger de eğitim ile ilgili konuların en yoğun tartışıldığı dönemlerde ortalarda pek görünmemiş, özellikle de adrese dayalı kayıt döneminde oluşan karmaşa ortamında, ne yapacağını bilmeyen öğrenciler ve veliler çaresizce ortada dolaşırken en yetkili ağız olarak kamuoyunu yönlendirme ve bilgilendirme konusunda sessiz kalmayı tercih etmiştir. Kendisini basında, yayınlarda da kamuoyunu bilgilendirirken hiç göremiyoruz. Anlaşılan o ki Sabahattin Dülger de kamuoyunu bilgilendirme konusunda kendisine yeteri kadar güvenmemektedir. Bu nedenle ÖZGÜVEN alanından “0” veriyoruz.

 

Hukuka Saygı:

Bursa Milli Eğitimi öğretmenlere açılan soruşturmalar ve verilen disiplin cezaları ile ülke genelindeki derece yapmıştır.  Son dönemlerde milli eğitimin adaleti yandaş okul müdürlerine teslim edilmiştir. Yandaş müdürler eliyle yürütülen soruşturmalarda verilen adrese teslim cezalar tam anlamıyla bir hukuk katliamı haline gelmiştir. Milli eğitimin hukuku da yandaşa göre işletilmekte, mobbing yaptığı için okul değiştirme cezası alan yandaş müdürler korunmakta, okula siyasi parti sembolü asan okul müdürü korunmakta; ancak yandaş olmayan öğretmenler söz konusu olduğunda hukuksuzca cezalar en ağır şekilde yağdırılmaktadır.  Üstelik son dönemlerde disiplin cezalarına ek olarak il içinde sürgünler yapılmaktadır. Hukukun ayaklar altına alındığı, adalet duygusunun ve idareye güvenin yok edildiği bu dönemde hukuksuzluğun giderek artması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ‘e HUKUKA SAYGI alanından “0” veriyoruz.

 

Sendikalarla İletişim: 

Sabahattin Dülger, sendikalarla iletişim kurma konusunda selefine göre daha yapıcı bir tavır ile göreve başlamış olsa da , sendikalarla yapılan ortak toplantının 2.si gerçekleşememiştir. Öyle anlaşılıyor ki Sabahattin DÜLGER bu görüşmeleri eğitim sorunlarına ortak çözümler arayışı olarak görmek yerine , sendikaların nabzını tutma, yönelen eleştirileri azaltma hamlesi olarak görmüştür. Ancak eğitimdeki eksikliklerin gündeme gelmeye devam ettiğini görünce de sendikalarla iletişimi kesmiştir.

Sahada aktif çalışan, sorunları yerinde tespit eden ve çözümler öneren sendikalarla iletişim konusunda beklentileri karşılayamayan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger’e SENDİKALARLA İLETİŞİM alanından “0” veriyoruz.

 

Mobbing İle Mücadele

Okullarımızda özellikle yandaş yöneticiler eliyle öğretmenlerimize yönelik mobbingde büyük artış yaşanmaktadır. Bu psikolojik baskı okul barışını bozmakta, öğretmenlerimizin motivasyonunu düşürmekte, ortaya çıkan isteksizlik nedeniyle de eğitimde verim düşmektedir. Mobbing,  Bursa Milli Eğitiminde yıllardır artarak yaşanan bir sorundur, ancak eğitimi yönetenler çalışma yaşamının bu önemli sorununa karşı kayıtsız davranmaktadır. Okullarda yaşanan mobbingin öğretmenlerimiz üzerindeki olumsuz etkileri sendikamızın yaptığı araştırma ile de ortaya çıkarılmıştır.

Oysa ki başarıyı hedefleyen bir yöneticinin ilk adımı, sorumluluğunda çalışanların, çalışma huzurunu sağlamak olmalıdır.

Okullarda yönetici kaynaklı psikolojik baskının günden güne yaygınlaşmasını uzaktan izleyen ve yaşananlara karşı kayıtsız kalan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin DÜLGER’i MOBBİNGLE MÜCADELE  konusunda da başarısız buluyor ve “0” veriyoruz.

 

Okullar Arası Ayrımcılık 

Okullarımız arasında yapılan ayrımcılık nedeniyle özellikle İmam Hatip Okulları “dönemin okulları” olarak öne çıkarılmaktadır. Bir çok okulumuz yardımcı hizmetli ihtiyacını karşılayamazken bu okullara birden fazla hizmetli görevlendirilmekte, fiziki ihtiyaçlarının karşılanmasında diğer okullara göre öncelik verilmektedir. İhtiyaçtan fazla açılan imam hatip okulları velinin, öğrencinin tercihi değil, eğitimi yönetenlerin siyasi tercihidir. Geçtiğimiz yıl adrese dayalı kayıt döneminde yalnızca 2600 öğrencinin tercih ettiği İmam Hatip Liselerine 3000 öğrencimiz de zorla yerleştirilmiş. Öğrencilerin ve velilerin tercihlerini görmezden gelerek, yalnızca günün siyasi atmosferinde yer edinmek amacıyla kendi siyasi geleceğine yatırım yapan ve bu ayrımcı tutumunu sürdüren Sayın Sabahattin Dülger’e OKULLAR ARASI AYRIMCILIK alanındaki ÜSTÜN PERFORMANSINDAN dolayı “5” veriyoruz.

 

Başarıyı Arttırma

Kentimiz son yıllarda eğitim başarıları konusunda gündeme gelememektedir. Önceki yıllarda Türkiye sıralamalarında yer bulmayı başaran Bursa, son yapılan LGS’de sınavla öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler düzeyinde ülke genelinde ancak 46. olabilmiştir. Bursa’nın en başarılı %10’luk dilimdeki öğrencileri bile 46.sırada ise geriye kalan %90’lık kesimin durumunu düşünmek bile istemeyiz.

Kentimizin eğitim başarısını yükseltmek yerine geriye düşüren Sayın Sabahattin Dülger’e BAŞARIYI ARTTIRMA alanından da “0” veriyoruz.

 

Karne Öğretmen Görüşü:

Tüm bu süreçleri izlediğimizde görüyoruz ki Bursa’da İl Milli Eğitim Müdürü değişmiş olsa da anlayış değişmemiştir. Sayın Sabahattin Dülger ilimizde 2. görev yılını tamamlarken Bursa eğitimi adına olumlu bir değişim yaratamamıştır.

“Aynı tas aynı hamam” düzeni devam etmektedir.

Eğitim, üzerine güzel sözler edilen, felsefi konuşmalarla mülki amirleri mest eden sohbetleri yapmaktan  daha önemli bir iştir.

Sayın Sabahattin Dülger’e öğretmen görüşü olarak:

ARKADAŞLARINLA İKİLİ SOHBETLERDE SEVİLİYORSUN,

ANCAK, YAPACAK ÇOK İŞ VAR.

EĞİTİME SÖZ DEĞİL, İCRAAT LAZIM ! diyoruz.

 

 

 

 

                                                                                                                        Özkan RONA

                                                                                                                       Şube Başkanı

Bu yazıyı sosyal medyada paylaş
Anasayfa - 2:23 pm A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

 • 01
  AŞILAMA TAMAMLANINCAYA KADAR YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLMELİDİR
  Covid-19 nedeniyle birçok öğretmenimizin,  öğrencimizin ve vatandaşımızın sağlık sorunları yaşadıkları hatta vefatla sonuçlanan süreçlerin yaşandığı bilinmektedir. Eğitimin yüz yüze yapılması gerektiği açıktır fakat evrensel, anayasal, yasal ve sonucunda insani bir hak olan sağlık ve yaşam hakkını tehlikeye atacak uygulamaların sonlandırılması riskin minimize edilmesi gerekir. Yüz yüze eğitimin devamı için tüm eğitim çalışanlarının zaman kaybedilmeden aşılanması […]
 • 02
  EĞİTİM ÇALIŞANLARINI AŞILAMAK İÇİN HALA NEYİ BEKLİYORSUNUZ? ÖLMEMİZİ Mİ?
  Salgın başladığından beri okullarla ilgili tek bir bilimsel çalışma yapılmadı. Risk haritaları çıkarılmadı. Defalarca okullar açılıp kapandı. Her seferinde tablo biraz daha ağırlaştı. Mutasyona uğrayan virüs, şimdi öğrencilerimizi de pençesi altına aldı. Yüz yüze sınav ısrarı bitmedi. Okullara ek ödenek verilmedi, öğrenci ve öğretmenlere yaygın, düzenli test yapılmadı. Pozitif vaka çıkan sınıftaki öğrenci karantinaya alındı […]
 • 03
  YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİŞTE YETERLİLİK ARAŞTIRMASI
     Araştırmanın Tamamına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ  Araştırmanın amacı; ülkemizde “Uzaktan Eğitim” adıyla elektronik iletişim araçlarıyla 23 Mart 2020 ‘de başlatılan, salgın süresince çeşitli dönemlerde kesintiye uğrayan ve alınan son kararla 1 Mart 2021 tarihi itibariyle de yüz yüze eğitime geçme sürecinde, yeterli düzeyde önlem alınıp alınmadığı, eğitim emekçilerinin covid-19’a yakalanma, test yaptırma ve aşılanma oranını […]
 • 04
  EĞİTİM-İŞ`LİLERİN OLDUĞU HER İLKOKULDA ANDIMIZ HER SABAH OKUTULACAK!
  Her iki lafından birisi “milli” olan AKP’nin, milli duyguları pekiştirmesi, ulus olmanın değerini hatırlatması için okullarda okutulan Öğrenci Andı’nı siyasallaştırdığı yargı aracılığıyla kaldırması, Başöğretmen Atatürk’ün izinde olan biz Eğitim-İş’lileri durduramayacaktır. Sendikamız, tarihinden, öğretmenlik mesleğinin özünden, ilkelerinden ve en önemlisi Cumhuriyet’in değerlerinden aldığı güçle bir karar almıştır. Bilindiği üzere AKP’nin 2013’te bir yönetmelik değişikliğiyle okullardan Öğrenci […]
 • 05
  MUTFAKTA YANGIN VAR!
  -GIDA FİYATLARI MARTTA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,5 ORANINDA ARTTI. -EN YOKSUL KESİMİN HARCAMALARININ EN AZ ÜÇTE BİRİNİ AYIRMAK ZORUNDA BULUNDUĞU GIDA HARCAMALARI BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE YÜZDE 9,2 ORANINDA, SON BİR YILDA İSE YÜZDE 29,2 ORANINDA ARTIŞ GÖSTERDİ.   Fiyat istikrarsızlığına karşı en korumasız durumdaki yoksul kesimin aile bütçesinin en az üçte birini […]